تقی شامخی

تقی شامخی(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 163 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پایان نامه ها و رساله ها