تورج نصرآبادی

تورج نصرآبادی،

دانشیار
  • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مجازی محیط زیست
  • دوره های افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 1019 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

  • دوره های افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای 1400←…
  • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مجازی محیط زیست 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

1385 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-محیط زیست

1383 ← 1385

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، مهندسی عمران

1379 ← 1383

فعالیت های علمی