تورج نصرآبادی

تورج نصرآبادی

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مجازی محیط زیست
 • دوره های افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای
 • نماینده هیات اجرایی جذب
 • ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم
 • ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم
 • ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم
دانشکده محیط زیست
Scopus
 • 1370 ارجاعات
 • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم 1401←…
 • ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم 1401←…
 • ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم 1401←…
 • نماینده هیات اجرایی جذب 1400←…
 • پیشگیری از خودکشی 1400←1400
 • مسؤلیت و سلامت اجتماعی 1400←1400
 • دوره های افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای 1400←…
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مجازی محیط زیست 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

1385 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-محیط زیست

1383 ← 1385

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، مهندسی عمران

1379 ← 1383

کلمات کلیدی