تورج کریمی

تورج کریمی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Scopus
  • 9 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 39 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

پروفایل

  • سومین جشنواره، شناسایی، انتخاب و حمایت از ایده های نوآورانه کسب و کار 1397←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Postdoctoral ، دانشگاه تهران و صندوق حمایت از پژوهشگران و فن آوران ، مدیریت تولید و عملیات

1391 ←

P.H.D ، تهران ، مدیریت تولید و عملیات

1385 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مدیریت تولید و عملیات

1382 ←

B.S ، دانشگاه شهید بهشتی ، مدیریت صنعتی

1378 ←

فعالیت های علمی