عطااله طالعی زاده

عطااله طالعی زاده،

استاد
 • سردبیر نشریه
 • عضو کمیته فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه تهران
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی صنایع
مهندسی صنایع | مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 6136 ارجاعات
 • 53 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 8251 ارجاعات
 • 59 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

 • عضو کمیته فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه تهران 1399←1402
 • سردبیر نشریه 1398←…
 • مدیر داخلی نشریه 1398←1401
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع 1398←1401
 • مسئول کمیته علمی 1396←1401
 • مدیر امور بین الملل دانشکده مهندسی صنایع 1396←1398
 • معاون مالی و اداری موسسه پژوهشی مپفن 1396←1398
 • مدیر اجرایی نشریه مهندسی صنایع 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

1388 ← 1391

M.Sc ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

1384 ← 1387

کارشناسی ، آزاد اسلامی - واحد قزوین ، مهندسی صنایع - تولید صنعتی

1379 ← 1383

کلمات کلیدی