علی طیب نیا

علی طیب نیا،

دانشیار
 • عضو هیات امنای موسسه مطالعات بین المللی انرژی
 • عضویت در هیات ممیزه دانشگاه تهران
 • عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور
دانشکده اقتصاد
اقتصاد اجتماعی، نهادی
شماره تماس : 61118069
Google Scholar
 • 32 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

 • عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور 1399←1402
 • عضویت در هیات ممیزه دانشگاه تهران 1398←1400
 • عضو هیات امنای موسسه مطالعات بین المللی انرژی 1398←1402
 • مدیر گروه اموزشی اقتصاد اجتماعی 1391←1392
 • عضو شورای پول واعتبار-کارشناس متخصص در مسایل پولی و بانکی 1381←1388
 • سرپرست امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده 1376←1377

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فوق دکتری ، تهران ، اقتصاد نظری

1367 ← 1372

کارشناسی ارشد ، تهران ، اقتصاد نظری

1365 ← 1367

کارشناسی ، تهران ، اقتصاد نظری

1357 ← 1364

فعالیت های علمی