علی طیب نیا

علی طیب نیا،

دانشیار
  • عضو هیات امنای موسسه مطالعات بین المللی انرژی
  • عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور
دانشکده اقتصاد
اقتصاد اجتماعی، نهادی
شماره تماس : 61118069
Google Scholar
  • 33 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور 1399←1402
  • عضویت در هیات ممیزه دانشگاه تهران 1398←1400
  • عضو هیات امنای موسسه مطالعات بین المللی انرژی 1398←1402
  • مدیر گروه اموزشی اقتصاد اجتماعی 1391←1392
  • عضو شورای پول واعتبار-کارشناس متخصص در مسایل پولی و بانکی 1381←1388
  • سرپرست امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده 1376←1377

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، تهران ، اقتصاد نظری

1367 ← 1372

M.S ، تهران ، اقتصاد نظری

1365 ← 1367

کارشناسی ، تهران ، اقتصاد نظری

1357 ← 1364

فعالیت های علمی