شهرام وهدانی

شهرام وهدانی،(بازنشسته)

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 83 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
Google Scholar
  • 127 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، USC ، عمران سازه

1357 ← 1361

M.Sc ، USC ، عمران سازه

1355 ← 1357

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، راه و ساختمان

1347 ← 1352

فعالیت های علمی