سعید روحانی

سعید روحانی،

دانشیار
 • دبیر تخصصی نشریه بین المللی Journal of Information Technology Management (JITM)
 • ریس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117606
Scopus
 • 401 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 1086 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

 • معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت 1397←1400
 • عضو کمیته های ترفیعات، ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت، 1397←1400
 • عضو شورای سردبیری اطلاع رسانی دانشکده مدیریت 1396←1400
 • دبیر محور رهبری دیجیتال جایزه تحول دیجیتالی 1395←1399
 • سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده مدیریت 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی سیستم

1385 ← 1390

M.S ، دانشگاه علامه طباطبایی ، مدیریت فناوری اطلاعات

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی صنایع

1379 ← 1383

فعالیت های علمی