سعید روحانی

سعید روحانی،

دانشیار
 • دبیر محور رهبری دیجیتال جایزه تحول دیجیتالی
 • عضو شورای سردبیری اطلاع رسانی دانشکده مدیریت
 • عضو کمیته های ترفیعات، ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت،
 • معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت
 • دبیر تخصصی نشریه بین المللی Journal of Information Technology Management (JITM)
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117606
Scopus
 • 366 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 961 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • عضو کمیته های ترفیعات، ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت، 1397←…
 • معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت 1397←…
 • عضو شورای سردبیری اطلاع رسانی دانشکده مدیریت 1396←…
 • دبیر محور رهبری دیجیتال جایزه تحول دیجیتالی 1395←…
 • سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده مدیریت 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی سیستم

1385 ← 1390

M.S ، دانشگاه علامه طباطبایی ، مدیریت فناوری اطلاعات

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی صنایع

1379 ← 1383

فعالیت های علمی