اعضای هیات علمی

سارا نظیف

سارا نظیف،

دانشیار
 • عضو هیات مدیره انجمن اب و فاضلاب ایران
 • شناسایی مشکلات هیجانی رفتاری دانشجویان
 • عضو شورای اموزشی دانشکده مهندسی عمران
 • نایب رئیس کمیته ISO 224 استاندارد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
 • 927 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

 • نایب رئیس کمیته ISO 224 استاندارد 1401←1403
 • عضو شورای اموزشی دانشکده مهندسی عمران 1401←…
 • شناسایی مشکلات هیجانی رفتاری دانشجویان 1400←…
 • عضو هیات مدیره انجمن اب و فاضلاب ایران 1400←1403
 • طراحی منابع آموزشی و انواع آن در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه 1398←1398
 • طراحی تدریس و مدل دستور 1398←1398
 • سرپرست گرایش مهندسی محیط زیست 1397←1399
 • عضویت در شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران 1397←1399
 • عضو هیات مدیره و دبیر انجمن آب و فاضلاب ایران 1397←1400
 • سرپرست کارگروه ارزیابی کیفیت رشته های منابع آب، محیط زیست، سازه های هیدرولیکی و سازه های دریایی 1396←1397
 • عضو هسته مرکزی قطب مهندسی و مدیریت زیرساخت‌های عمرانی 1395←1398
 • بازرس اصلی انجمن علمی آب و فاضلاب ایران 1394←1397
 • سرپرست گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب 1394←1396
 • عضویت در شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران 1394←1396
 • سرپرست گرایش مهندسی آب 1392←1394
 • عضویت در شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران 1392←1394
 • عضو کمیته ارزیابی درونی دانشکده مهندسی عمران 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران ، مهندسی عمران -مهندسی آب

1384 ← 1389

M.S ، پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران ، مهندسی عمران -مهندسی آب

1382 ← 1384

کارشناسی ، پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران ، مهندسی عمران- عمران

1378 ← 1382

کلمات کلیدی