سهیل محمدی توچائی

سهیل محمدی توچائی

مرتبه علمی : استاد
 • سرپرست آزمایشگاه محاسبات سریع
 • عضو هیات تحریریه نشریه روش های عددی در مهندسی
 • عضو حقیقی شورای مدیریت دانشکده مهندسی عمران
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
 • 3800 ارجاعات
 • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 5014 ارجاعات
 • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

 • عضو حقیقی شورای مدیریت دانشکده مهندسی عمران 1401←…
 • عضو هیات تحریریه نشریه روش های عددی در مهندسی 1401←…
 • رییس دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی 1394←1400
 • سرپرست آزمایشگاه محاسبات سریع 1386←1403

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، سوانزی ، عمران سازه (مکانیک محاسباتی)

1373 ← 1377

M.S ، تهران ، عمران سازه

1368 ← 1371

کارشناسی ، تهران ، عمران

1363 ← 1368

کلمات کلیدی