سهیل محمدی توچائی

سهیل محمدی توچائی،

استاد
  • رییس دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
  • 2728 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
Google Scholar
  • 7037 ارجاعات
  • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

پروفایل

  • رییس دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی 1394←1400
  • سرپرست آزمایشگاه محاسبات سریع 1386←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، سوانزی ، عمران سازه (مکانیک محاسباتی)

1373 ← 1377

کارشناسی ارشد ، تهران ، عمران سازه

1368 ← 1371

کارشناسی ، تهران ، عمران

1363 ← 1368

فعالیت های علمی