محمود قاضی طباطبائی

محمود قاضی طباطبائی(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
دانشکده علوم اجتماعی
Scopus
  • 520 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1841 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • مدیر گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران 1390←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ایالتی یوتا ، جامعه شناسی

1359 ← 1365

Ph.D ، دانشگاه ایالتی یوتا ، جامعه شناسی

1358 ← 1365

M.S ، میشیگان غربی ، علوم سیاسی

1355 ← 1357

B.S ، Western Michigan University ، Political Science International Relations

1354 ← 1357

B.S ، National Unversity of Iran ، Political Science and Economics

1351 ← 1355

کارشناسی ، دانشگاه ملی ایران ، علوم سیاسی

1350 ← 1354

کلمات کلیدی