شهریار کوراوندبردپاره

شهریار کوراوندبردپاره،

استادیار
پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
اتاق : -
  • 39 ارجاعات
  • 3 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی