شهریار کوراوند

شهریار کوراوند،

دانشیار
  • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان رشته مکانیک بیوسیستم ورودی 96
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 117 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 191 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

  • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان رشته مکانیک بیوسیستم ورودی 96 1396←1400
  • نماینده گروه و عضو کمیته تجهیزات و مواد آزمایشگاهی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1394←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

1387 ← 1392

فعالیت های علمی