سیدشمس الدین وهابی

سیدشمس الدین وهابی،(مرحوم)

استادیار
  • ، عضویت در کمیته داوران سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
استخراج معدن | محیط زیست معدنی
شماره تماس : 82084239
اتاق : 1st floor

پروفایل

  • انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ، عضو شورای سیاستگذاری سومین همایش انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن 1394←1395
  • ، عضویت در کمیته داوران سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران 1388←…
  • موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی وابسته به دانشگاه تهران ، مسئول امور پژوهشی موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی 1375←1379
  • دانشگاه تهران ، معاون مالی اداری دانشگاه 1369←1372
  • دانشگاه تهران ، معاون دانشجویی دانشگاه تهران 1369←1369
  • وزارت معادن و فلزات ، عضو شورای معادن کشور(نماینده وزارت علوم) 1368←1371
  • دانشگاه تهران ، معاونت دفاعی دانشگاه تهران 1368←1369
  • دانشگاه تهران ، عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه 1366←1369
  • دانشگاه تهران ، معاونت جنگ دانشگاه تهران 1366←1368

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، علوم اقتصادی

1387 ← 1395

کارشناسی ارشد پیوسته ، تهران ، مهندسی استخراج

1352 ← 1366

فعالیت های علمی