سارا شکرپور

سارا شکرپور،

استادیار
  • استاد مشاور فرهنگی و علمی دانشجویان مقطع دکتری عمومی دامپزشکی ورودی سال 99
دانشکده دامپزشکی
گروه پاتولوژی
Scopus
  • 228 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Google Scholar
  • 350 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، تهران ، دکتری تخصصی پاتولوژی

1390 ← 1395

دکتری عمومی ، ارومیه ، دکترای عمومی

1383 ← 1389