یونس شکرخواه

یونس شکرخواه،

استادیار
  • کمیته ملی حافظه جهانی یونسکو
دانشکده مطالعات جهان
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، علامه طباطبایی ، علوم ارتباطات

1378 ← 1383

کارشناسی ارشد ، علامه طباطبایی ، علوم ارتباطات

1370 ← 1374

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، مترجمی زبان انگلیسی

1358 ← 1368

فعالیت های علمی