شیوا علی زاده

شیوا علی زاده،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
Google Scholar
  • 6 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مطالعات منطقه ای

1392 ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مطالعات منطقه ای

1389 ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1385 ←

فعالیت های علمی