سیدمهدی شریعتمداری

سیدمهدی شریعتمداری،

مربی
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی