سیدمهدی شریعتمداری

سیدمهدی شریعتمداری،

مربی
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
Scopus
  • 6 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشکده مهندسی مکانیک - پردیس فنی - دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)

1363 ← 1365

کارشناسی ، دانشکده مهندسی مکانیک - پردیس فنی - دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)

1355 ← 1364

فعالیت های علمی