علی اکبر شمسی پور

علی اکبر شمسی پور

مرتبه علمی : دانشیار
 • نماینده دانشکده در موسسه انتشارات دانشگاه تهران
 • معاون مدیر گروه جغرافیای طبیعی
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 02161113527
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 306 ارجاعات
 • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 785 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • معاون مدیر گروه جغرافیای طبیعی 1401←1403
 • نماینده دانشکده در موسسه انتشارات دانشگاه تهران 1400←1403
 • استاد مشاور فرهنگی و علمی 1398←1400
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران 1396←1397
 • عضو حقوقی کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده 1396←1398
 • معاون گروه جغرافیای طبیعی 1393←1395
 • نماینده گروه جغرافیای طبیعی در شورای پژوهشی موسسه جغرافیا 1389←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، جغرافیای طبیعی

1380 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی

1374 ← 1378

کلمات کلیدی