شهزاد طهماسبی بروجنی

شهزاد طهماسبی بروجنی،

دانشیار
 • مسئول کمیته بسکتبال
 • مسئول کمیته بسکتبال
 • معاون پژوهش و فناوری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • عضو شورای گروه علوم ورزشی (رشته رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی) پردیس کیش
 • معاون پژوهشی و فناوری کمیسیون تخصصی- مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 02161118846
صفحه رخ نما
Scopus
 • 76 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 255 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

 • عضو شورای گروه علوم ورزشی (رشته رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی) پردیس کیش 1400←…
 • مسئول کمیته بسکتبال 1397←…
 • مسئول کمیته بسکتبال 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، رفتار حرکتی

1383 ← 1387

M.S ، دانشگاه تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1380 ← 1382

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1375 ← 1379

فعالیت های علمی