شاهین زارع مبارکه

شاهین زارع مبارکه،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 1261 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 2493 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

  • سردبیر مجله Progress in Biological Sciences 1394←1397
  • معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه مونیخ ، زیست شناسی

1371 ← 1377

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه ارومیه ، زیست شناسی

1363 ← 1367

فعالیت های علمی