شاهین زارع مبارکه

شاهین زارع مبارکه،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
  • 1546 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 3073 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

پروفایل

  • سردبیر مجله Progress in Biological Sciences 1394←1397
  • معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه مونیخ ، زیست شناسی

1371 ← 1377

M.S ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه ارومیه ، زیست شناسی

1363 ← 1367

فعالیت های علمی