محمدعلی شاه حسینی

محمدعلی شاه حسینی،

دانشیار
 • دبیر هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های عتف استان تهران
 • عضو کمیته آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران
 • رئیس مرکز آزمون های زبان های خارجی دانشگاه تهران
 • دبیر اجرایی دانشگاه معین استان تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت MBA
شماره تماس : 61117702
Google Scholar
 • 31 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • دبیر اجرایی دانشگاه معین استان تهران 1400←1404
 • رئیس مرکز آزمون های زبان های خارجی دانشگاه تهران 1399←1401
 • قائم مقام مرکز یادگیری الکترونیکی ومدیریت دانش دانشگاه تهران 1399←1400
 • عضو کمیته آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران 1399←1401
 • دبیر ستاد برگزاری آزمون های پایانی دانشگاه تهران 1399←1399
 • رئیس کارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های استان تهران 1398←1400
 • رئیس کارگروه تخصصی دانشگاه های غیردولتی - غیر انتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های استان تهران 1398←1400
 • رئیس کارگروه تخصصی موسسات پژوهش و فناوری نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های استان تهران 1398←1400
 • عضو کارگروه تخصصی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور 1398←1400
 • عضو کارگروه تخصصی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان 1398←1400
 • دبیر هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های عتف استان تهران 1397←1400
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت 1396←1397
 • معاون پژوهش و فن آوری دانشکده مدیریت 1394←1396
 • معاون علمی پردیس البرز دانشگاه تهران 1391←1392
 • معاون اقتصادی و توسعه سازمان سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1390←1391
 • رئیس اداره فناوری و اطلاعات دانشکده مدیریت 1388←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت-سیاستگزاری بازرگانی

1383 ← 1388

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی _ گرایش تولید

1378 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی

1374 ← 1378

فعالیت های علمی