سید ابراهیم هاشمی گرم دره

سید ابراهیم هاشمی گرم دره،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
Scopus
  • 21 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
Google Scholar
  • 46 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی