سید ابراهیم هاشمی گرم دره

سید ابراهیم هاشمی گرم دره،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
Scopus
  • 21 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
Google Scholar
  • 80 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی