بهنام صدائی

بهنام صدائی،

استادیار
  • مدیر علمی طرح کلان ملی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 375 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 484 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

  • اخلاق و معنویت در سیره رسول اکرم (ص) 1401←1401
  • شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز کشور 1399←1401
  • مدیر علمی طرح کلان ملی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک)-دانشگاه آلبرتای کانادا ، مهندسی شیمی

1380 ← 1386

M.S ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک) ، مهندسی شیمی

1378 ← 1380

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک) ، مهندسی شیمی

1374 ← 1378