سعید یوسفی

سعید یوسفی،

استادیار
  • عضو کمیته مصاحبه برای پذیرش دانشجویان دکتری دوره حضوری مدیریت پروژه و ساخت دانشکده معماری دانشگاه تهران
  • عضو کمیته مصاحبه برای پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد دوره حضوری مدیریت پروژه و ساخت در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
  • عضو کمیته مصاحبه برای پذیرش دانشجویان دکتری دوره حضوری مدیریت پروژه و ساخت در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
تکنولوژی
اتاق : 312
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 114 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 245 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

پروفایل

دکتر سعید یوسفی با بیش از 27 سال سابقه تجربی و دانشگاهی در رشته تخصصی مدیریت پروژه ساخت، فوق دکترای خود را در مدیریت تصمیم گیری از دانشگاه واترلو در کانادا، دکترای خود را در مدیریت پروژه از دانشگاه واترلو در کانادا، فوق لیسانس را در مدیریت ساخت از دانشگاه واترلو در کانادا، و لیسانس خود را در مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نموده است. وی علاوه بر اینکه استاد مدعو دانشکده مهندسی طراحی سیستم ها در دانشگاه واترلو در کانادا می باشد، چندین سال سابقه مدیریت اجرایی در شرکت های پیمانکاری صنعت ساخت را در کارنامه خود دارد. 

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، واترلو ، مدیریت تصمیم گیری

1388 ← 1389

Ph.D ، واترلو ، مدیریت پروژه

1384 ← 1388

M.S ، واترلو ، مدیریت ساخت

1382 ← 1384

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی عمران

1368 ← 1373

فعالیت های علمی