محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
  • مدیر گروه فناوری اطلاعات - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084305
اتاق : -
Scopus
  • 227 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 424 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، مهندسی برق، مخابرات، سیستم

… ←

کارشناسی ارشد ، صنعتی شریف ، مهندسی برق- مخابرات-رمز

… ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق - مخابرات

… ←

فعالیت های علمی