محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
  • ، مدیر گروه فناوری اطلاعات - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084305
اتاق : -
Scopus
  • 212 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 370 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی