محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
  • ، مدیر گروه فناوری اطلاعات - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084305
اتاق : -
Scopus
  • 204 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
Google Scholar
  • 329 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی