محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084305
اتاق : -
Scopus
  • 149 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 240 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی