سید علی ترابی

سید علی ترابی،

استاد
  • مدیر گروه مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی صنایع
  • مدیر گروه مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی صنایع
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی صنایع
مهندسی صنایع | مهندسی کسب و کار
اتاق : طبقه دوم
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 5593 ارجاعات
  • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 9483 ارجاعات
  • 51 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

پروفایل

  • مدیر گروه مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی صنایع 1395←1397
  • مدیر گروه مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی صنایع 1394←…
  • مدیر گروه مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی صنایع 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، مک مستر کانادا ، مدیریت زنجیره تامین

1385 ← 1387

Ph.D ، امیر کبیر ، مهندسی صنایع

1377 ← 1383

M.S ، علم و صنعت ایران ، مهندسی صنایع

1370 ← 1373

کارشناسی ، امیر کبیر ، مهندسی صنایع

1365 ← 1370

فعالیت های علمی