سید علی ترابی

سید علی ترابی،

استاد
  • مدیر گروه مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی صنایع
  • مدیر گروه مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی صنایع
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی صنایع
مهندسی صنایع | مهندسی کسب و کار
شماره تماس : -
اتاق : طبقه دوم
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 4915 ارجاعات
  • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 8256 ارجاعات
  • 46 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

  • مدیر گروه مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی صنایع 1395←1397
  • مدیر گروه مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی صنایع 1394←…
  • مدیر گروه مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی صنایع 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فوق دکتری ، مک مستر کانادا ، مدیریت زنجیره تامین

1385 ← 1387

دکتری ، امیر کبیر ، مهندسی صنایع

1377 ← 1383

کارشناسی ارشد ، علم و صنعت ایران ، مهندسی صنایع

1370 ← 1373

کارشناسی ، امیر کبیر ، مهندسی صنایع

1365 ← 1370

فعالیت های علمی