شاهین جعفرآبادی آشتیانی

شاهین جعفرآبادی آشتیانی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084952
اتاق : 2-417
Scopus
  • 701 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 915 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، University of Waterloo ، Electrical and Computer Engineering

1382 ← 1386

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1377 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1373 ← 1377

کلمات کلیدی