صمد لطف اله زاده

صمد لطف اله زاده،

دانشیار
  • عضو مدعو گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
شماره تماس : 02166923095
Scopus
  • 127 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷

پروفایل

  • عضو مدعو گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی 1398←1400
  • عضو مدعو گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

1374 ← 1379

فعالیت های علمی