علی سلاجقه

علی سلاجقه،

استاد
  • عضو هیات امنای پژوهشکده سوانح طبیعی کشور
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 159 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 587 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • عضو هیات امنای پژوهشکده سوانح طبیعی کشور 1399←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، فلوریدا - آمریکا ، مهندسی منابع آب - رد پای آب

1391 ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم مهندسی آبخیز - مهندسی رودخانه

1375 ← 1383

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی آبخیز- سیلاب

1370 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری

1366 ← 1370

فعالیت های علمی