سعید مقدم

سعید مقدم،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه فناوری صنایع غذایی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 24 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 31 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی