سعید باجلان

سعید باجلان

مرتبه علمی : استادیار
  • معاون مدیر گروه مالی دانشکده مدیریت
  • استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
Google Scholar
  • 50 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت مالی

… ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت بیمه

… ←

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت مالی

… ←

کلمات کلیدی