فریدون صابری افشار

فریدون صابری افشار،

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
شماره تماس : 09399531413
Scopus
  • 53 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷

پروفایل

  • مدیر گروه آموزشی جراحی و رادیولوژی 1392←1394
  • مدیریت گروه علوم درمانگاهی 1386←1388
  • مدیریت گروه علوم درمانگاهی 1384←1386

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی