سید محمد هوشی السادات

سید محمد هوشی السادات،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
Google Scholar
  • 6 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه ایالتی نیویورک، آمریکا و دانشگاه تورنتو، کانادا ، روابط خارجی ایران در خاورمیانه

1395 ← 1397

Ph.D ، دورهام، انگلستان ، مطالعات خاورمیانه

1388 ← 1392

Diplomat ، کمبریج ، پیش دکترا

1387 ← 1388

M.S ، علامه طباطبایی ، مطالعات منطقه ای اروپا

1382 ← 1385

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1372 ← 1377

کلمات کلیدی