سعید اخوان بهابادی

سعید اخوان بهابادی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Scopus
  • 32 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 36 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

  • مدیریت و راهبری پژوهش های دانشجویی 1400←1400
  • مهارت های یادگیری و یادهی 1400←1400
  • مهارت های ارتباطی و تربیتی 1400←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، گرونبل ، مهندسی برق

1394 ←

Ph.D ، تهران ، مهندسی برق

1392 ←

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی برق

1390 ←

B.S ، تهران ، مهندسی برق

1386 ←