رضا زعفریان

رضا زعفریان،

دانشیار
دانشکده کارآفرینی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 161 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 555 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی صنایع

1378 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی صنایع

1372 ← 1376

فعالیت های علمی