رضا تهرانی

رضا تهرانی

مرتبه علمی : استاد
  • مدیر گروه آموزشی حسابداری پردیس کیش
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
Scopus
  • 53 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 798 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

  • مدیر گروه آموزشی مدیریت مالی و بیمه 1395←1397
  • مدیر گروه آموزشی حسابداری پردیس کیش 1394←…
  • مدیر گروه آموزشی مدیریت مالی و بیمه 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، تهران ، مدیریت

… ← 1374

کلمات کلیدی