رضا طلایی حسنلویی

رضا طلایی حسنلویی،

استاد
 • عضویت در کمیته علمی همایش و جشنواره ملی توسعه بیولوژیک در ایران
 • شرکت در کارگاه آموزشی HPLC
 • عضویت در کمیته علمی اولین کنگره بین المللی حشره شناسی
 • عضو کمیته ثبت آفت کش های میکروبی سازمان حفظ نباتات کشور
 • دبیر علمی کنگره گیاهپزشکی ایران
 • عضویت در هیات ممیزه دانشگاه تهران
شماره تماس : 32231788 - داخلی 496
Scopus
 • 54 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

 • دبیر علمی کنگره گیاهپزشکی ایران 1394←…
 • عضویت در کمیته علمی اولین کنگره بین المللی حشره شناسی 1393←…
 • شرکت در کارگاه آموزشی HPLC 1392←…
 • رئیس موسسه پژوهشی کنترل بیولوژیک دانشگاه تهران 1392←1396
 • عضویت در کمیته علمی همایش و جشنواره ملی توسعه بیولوژیک در ایران 1390←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حشره شناسی کشاورزی- کنترل بیولوژیک

1378 ← 1384

M.S ، دانشگاه تهران ، حشره شناسی

1375 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، گیاه پزشکی

1371 ← 1375

فعالیت های علمی