رضا طهماسبی

رضا طهماسبی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 177 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، رفتار سازمانی

1386 ← 1391

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت منابع انسانی (در بخش دولتی)

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، مدیریت دولتی

1380 ← 1384

فعالیت های علمی