رحمت اله صدیق سروستانی

رحمت اله صدیق سروستانی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده علوم اجتماعی
Scopus
  • 49 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، اوهایو ، جامعه شناسی

1358 ← 1363

B.S ، اوهایو ، جامعه شناسی

1356 ← 1358

B.S ، پهلوی ، عمران ملی

1352 ← 1354

کارشناسی ، پهلوی ، عمران ملی

1348 ← 1352

کلمات کلیدی