عباس روزبهانی

عباس روزبهانی،

استادیار
پردیس ابوریحان
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
  • 110 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی