عباس روزبهانی

عباس روزبهانی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه مهندسی آب / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
Scopus
  • 1148 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1805 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

  • کارشناس ناظر پروژه های عمرانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی آب

… ← 1386

P.H.D ، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، دکتری مهندسی عمران-مهندسی آب

… ← 1391

کارشناسی ، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران

… ← 1384

کلمات کلیدی