عباس روزبهانی

عباس روزبهانی،

دانشیار
  • ، کارشناس ناظر پروژه های عمرانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
Scopus
  • 200 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، کارشناس ناظر پروژه های عمرانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی