رضا ندرلو

رضا ندرلو،

دانشیار
  • ، معاونت آموزشی دانشکده زیست شناسی
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 02161112629
اتاق : -
Scopus
  • 395 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 855 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

پروفایل

  • ، معاونت آموزشی دانشکده زیست شناسی 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی