روح انگیز نادری

روح انگیز نادری

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم باغبانی و فضای سبز / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
  • 1009 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 2384 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، تهران ، باغبانی

… ← 1370

کارشناسی ، تهران ، زراعت و اصلاح نبات

… ← 1358

B.S ، تهران ، باغبانی

… ← 1379

کلمات کلیدی