سیدرضا حسن بیگی بیدگلی

سیدرضا حسن بیگی بیدگلی،

استاد
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
اتاق : -
Scopus
  • 223 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی