رحمت اله قلی پورسوته

رحمت اله قلی پورسوته،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 02161117605
اتاق : -
Google Scholar
  • 388 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، علامه طباطبایی ، مدیریت دولتی

1378 ← 1383

کارشناسی ارشد ، تهران ، مدیریت دولتی

1375 ← 1378

کارشناسی ، تهران ، مدیریت دولتی

1371 ← 1375

فعالیت های علمی