رحمت اله قلی پورسوته

رحمت اله قلی پورسوته،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 02161117605
اتاق : -
Google Scholar
  • 351 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علامه طباطبایی ، مدیریت دولتی

1378 ← 1383

M.Sc ، تهران ، مدیریت دولتی

1375 ← 1378

کارشناسی ، تهران ، مدیریت دولتی

1371 ← 1375

فعالیت های علمی