امیررضا قیامی آزاد

امیررضا قیامی آزاد،

استادیار
  • دوره ھای افزایش توانمندی ھا و شایستگی ھای حرف ھای اعضای ھیأت علمی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
  • 21 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 123 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه آستین در ایالت تگزاس ، دکتری سازه

1390 ← 1395

M.S ، دانشگاه آستین در ایالت تگزاس ، مهندسی سازه

1388 ← 1390

B.S ، دانشگاه تهران - دانشکده فنی ، مهندسی عمران

1384 ← 1388

دیپلم ، علامه حلی تهران - سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، ریاضی فیزیک

1380 ← 1383