رحمت اله فرهودی

رحمت اله فرهودی،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیا | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 6 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، فنی برلین غربی ، برنامه ریزی شهری ومنطقهای

1351 ← 1355

کارشناسی ارشد ، دانشگاه برلین غربی ، نقشه برداری

1344 ← 1350

فعالیت های علمی