رضا رفیعی دهخوارقانی

رضا رفیعی دهخوارقانی،

استادیار
 • دوره یادگیری فعالیت محور و دانشجو محور
 • دوره طراحی تدریس و مدل دستور
 • اجتماع اعضاء کارگاه روشهای نوین یاددهی و یادگیری
 • نماینده کمیته کتاب دانشکده مهندسی عمران
 • عضویت در کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی در وزارت علوم
 • ارتباط با جامعه و مسئولیت پذیری اجتماعی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
شماره تماس : 61112182
اتاق : 311
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 98 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
 • 121 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

پروفایل

 • ارتباط با جامعه و مسئولیت پذیری اجتماعی 1400←…
 • عضویت در کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی در وزارت علوم 1400←1401
 • نماینده کمیته کتاب دانشکده مهندسی عمران 1399←…
 • دوره طراحی تدریس و مدل دستور 1399←…
 • اجتماع اعضاء کارگاه روشهای نوین یاددهی و یادگیری 1399←…
 • دوره یادگیری فعالیت محور و دانشجو محور 1399←…
 • عضو وابسته کمیته تخصصی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان با عنوان "پدافند غیر عامل" 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو ، مکانیک محاسباتی

1388 ← 1390

Ph.D ، دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو ، مکانیک محاسباتی

1388 ← 1393

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی ژئوتکنیک

1385 ← 1388

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران

1380 ← 1384

فعالیت های علمی