رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084206
اتاق : 1-219
Scopus
  • 1158 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 1646 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

پروفایل

  • سرپرستی آزمایشگاه آنتن 1396←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، واترلو ، مهندسی برق

1368 ← 1372

کارشناسی ارشد ، واترلو ، مهندسی برق

1366 ← 1368

کارشناسی ، تهران ، مهندسی برق

1357 ← 1365

فعالیت های علمی