رسول صادقی

رسول صادقی،

دانشیار
 • ، نماینده گروه جمعیت شناسی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده علوم اجتماعی
 • ، دبیر شورای پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی کشور
 • ، عضو کمیته ارزیابی و انتصابات موسسه
 • ، عضو هیات اجرایی موسسه
 • ، دبیر کمیته ترفیع و ارتقاء اعضای هیات علمی موسسه
 • ، عضو کمیته اجتماعی و فرهنگی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران
 • ، عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات علمی
 • ، بازرس انجمن جمعیت شناسی ایران - دوره ششم
 • ، عضو کارگروه جمعیت - بنیاد نخبگان استان همدان
 • ، عضو کمیته علمی- پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان
 • ، عضو کمیسیون تخصصی طرح¬های پژوهشی
 • ، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده آمار
 • ، عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی
 • ، عضو حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی، شورای عتف
 • ، عضو کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی- شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117884
اتاق : -
Scopus
 • 39 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۸
Google Scholar
 • 365 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

پروفایل

 • ، عضو کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی- شورای عالی انقلاب فرهنگی 1399←1401
 • ، عضو حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی، شورای عتف 1398←1402
 • ، عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی 1398←1400
 • ، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده آمار 1398←…
 • ، عضو کمیسیون تخصصی طرح¬های پژوهشی 1397←…
 • ، عضو کمیته علمی- پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان 1397←…
 • ، استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم اجتماعی 1397←1398
 • ، عضو کارگروه جمعیت - بنیاد نخبگان استان همدان 1396←…
 • ، بازرس انجمن جمعیت شناسی ایران - دوره ششم 1396←1399
 • ، عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات علمی 1394←…
 • ، عضو کمیته اجتماعی و فرهنگی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران 1394←…
 • ، دبیر کمیته ترفیع و ارتقاء اعضای هیات علمی موسسه 1393←…
 • ، عضو هیات اجرایی موسسه 1393←…
 • ، عضو کمیته ارزیابی و انتصابات موسسه 1393←…
 • ، سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 1393←1394
 • ، عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن جمعیت شناسی ایران- دوره پنجم 1393←1396
 • ، دبیر شورای پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی کشور 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جمعیت شناسی

1385 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه تهران ، جمعیت شناسی

1381 ← 1383

کارشناسی ، بوعلی سینا-همدان ، پژوهشگری علوم اجتماعی

1377 ← 1381

فعالیت های علمی