رسول صادقی

رسول صادقی،

دانشیار
 • نماینده گروه جمعیت شناسی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده علوم اجتماعی
 • دبیر شورای پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی کشور
 • عضو کمیته ارزیابی و انتصابات موسسه
 • عضو هیات اجرایی موسسه
 • دبیر کمیته ترفیع و ارتقاء اعضای هیات علمی موسسه
 • عضو کمیته اجتماعی و فرهنگی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات علمی
 • عضو کارگروه جمعیت - بنیاد نخبگان استان همدان
 • عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی
 • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی، شورای عتف
 • عضو کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی- شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • رئیس کمیته علمی پیش بینی جمعیت و سلامت
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117884
اتاق : -
Scopus
 • 48 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
 • 453 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

پروفایل

 • رئیس کمیته علمی پیش بینی جمعیت و سلامت 1399←1401
 • عضو کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی- شورای عالی انقلاب فرهنگی 1399←1401
 • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی، شورای عتف 1398←1402
 • عضو کارگروه بازنگری سیاستهای کلی خانواده- مجمع تشخیص مصلحت نظام 1398←1399
 • عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی 1398←1400
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم اجتماعی 1397←1398
 • عضو کارگروه جمعیت - بنیاد نخبگان استان همدان 1396←…
 • بازرس انجمن جمعیت شناسی ایران - دوره ششم 1396←1399
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات علمی 1394←…
 • عضو کمیته اجتماعی و فرهنگی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران 1394←…
 • دبیر کمیته ترفیع و ارتقاء اعضای هیات علمی موسسه 1393←…
 • عضو هیات اجرایی موسسه 1393←…
 • عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن جمعیت شناسی ایران- دوره پنجم 1393←1396
 • سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 1393←1394
 • عضو کمیته ارزیابی و انتصابات موسسه 1393←…
 • دبیر شورای پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی کشور 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، جمعیت شناسی

1385 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، جمعیت شناسی

1381 ← 1383

کارشناسی ، بوعلی سینا-همدان ، پژوهشگری علوم اجتماعی

1377 ← 1381

فعالیت های علمی