حسین رامشینی

حسین رامشینی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 68 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 200 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات-گرایش ژنتیک مولکولی

1383 ← 1388

M.Sc ، دانشگاه تهران ، بیوتکنولوژی کشاورزی

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه بیرجند ، مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

1377 ← 1381

فعالیت های علمی