حسین رامشینی

حسین رامشینی،

دانشیار
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 43 ارجاعات
  • 3 h-Index

پروفایل

  • دانشگاه تهران - پردیس ابوریحان ، کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکزی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، اصلاح نباتات-گرایش ژنتیک مولکولی

1383 ← 1388

M.Sc ، دانشگاه تهران ، بیوتکنولوژی کشاورزی

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه بیرجند ، زراعت و اصلاح نباتات

1377 ← 1381

فعالیت های علمی