امیرمحمد رمضانیان پور

امیرمحمد رمضانیان پور،

استادیار
 • ، عضو گروه تخصصی عمران سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی
 • ، سرپرست کارآموزی دانشکده مهندسی عمران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
شماره تماس : 02161113602
اتاق : -
Scopus
 • 240 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
Google Scholar
 • 361 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

پروفایل

 • ، سرپرست کارآموزی دانشکده مهندسی عمران 1397←1399
 • ، عضو گروه تخصصی عمران سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی 1396←…
 • ، سرپرست کارآموزی دانشکده مهندسی عمران 1395←1397
 • موسسه آب دانشگاه تهران ، عضو کارگروه سد و سازه سازه در طرح پژوهشی مطالعه و بررسی راهکارهای رفع شوری آب مخزن سد گتوند و انتخاب راهکار برتر 1394←1394
 • ، عضو کمیته تخصصی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان 1392←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی